Zastávka K Pitkovičkám - Linka 213

Linkový jízdní řád platnost od 27.6.2020