Zastávka Občov - Linka 392

Linkový jízdní řád platnost od 1.9.2022