Zastávka Pramenná - Linka 956

Linkový jízdní řád platnost od 13.7.2019