Zastávka Zelené domky - Linka 956

Linkový jízdní řád platnost od 2.11.2020