následující kapitola |  obsah

1. Stránky vytvářené aplikací

 

Všechny stránky aplikace Portál PID se skládají ze záhlaví, svislého navigačního menu, pracovní plochy a zápatí.
Stránky se otevírají ve stejném okně prohlížeče, výjimkou je pouze výběr odkazu na soubor jízdního řádu ve formátu PDF, který se otevírá do nového okna prohlížeče.

Význam použitých ikon
Přestup na metro
zastávka s možností přestupu na metro.
  Výlukový jízdní řád
odkaz na linku jezdící podle výlukového jízdního řádu.
  Výlukový jízdní řád
seznam zastávkových jízdních řádů linky jezdící podle výlukového jízdního řádu.
 

Stránky aplikace Portál PID lze rozdělit na několik základních typů, mezi nimiž se lze přepínat pomocí svislého navigačního menu.

1.1. Úvodní stránka

Položka hlavního menu. Vstupní stránka aplikace.

1.2. Aktuality

Položka hlavního menu. Stránka Aktuality obsahuje přehled linek, u kterých je již k dispozici plánovaná změna jízdního řádu. Linky jsou uspořádány do skupin podle dat, od kterých nové jízdní řády vstupují v platnost. Klepnutím na číslo linky se zobrazí stránka s odkazy na jízdní řády vybrané linky platnými od příslušného data.

1.3. Stránky pro vyhledávání jízdních řádů podle linek

Sekce v hlavním menu, obsahuje zpravidla následující položky, odpovídající typům linek


Nejsou-li linky některého typu k dispozici, není ani zobrazena příslušná položka v menu.

Po výběru typu linky v menu, se na pracovní ploše zobrazí seznam linek, pro které jsou jízdní řády dostupné.
Pracovní plocha je organizována formou záložek, na jedné záložce je zobrazováno maximálně 30 linek. Obsah každé záložky je vyjádřen v jejím titulku (oušku). U čísly označených linek titulek obsahuje číselný interval, nečíselná označení ostatních linek jsou v titulku přímo vyjmenována. Záložku zobrazíte klepnutím na její titulek.

U každé linky v seznamu se nabízí jeden nebo dva odkazy ve formě data od platnosti jízdního řádu. Typicky jsou nabízeny aktuální a následující platný jízdní řád, pokud jsou k dispozici.
Po výběru odkazu na jízdní řád se zobrazí stránka obsahující odkazy na konkrétní PDF soubory jízdních řádů.
Odkazy na zastávkové jízdní řády jsou na stránce uspořádány podle směrů a pořadí zastávek v jednotlivých směrech.
Odkaz na linkový jízdní řád celé linky je v horní části pracovní plochy.
Vedle odkazu na jízdní řád je umístěna ikona Objednat zasílání linkového jízdního řádu e-mailem, která registrovaným uživatelům umožňuje objednání zasílání změn v tomto jízdním řádu e-mailem.

1.4. Stránky pro vyhledávání jízdních řádů podle zastávek

Sekce v hlavním menu, obsahuje následující položky, odpovídající typům zastávek


Po výběru typu zastávky v menu, se na pracovní ploše zobrazí seznam zastávek, pro které jsou jízdní řády dostupné.

Pracovní plocha je organizována formou záložek. Každá záložka obsahuje pouze zastávky jejichž názvy začínají stejným znakem. Příslušný znak je zapsán v titulku (oušku) záložky. Záložku zobrazíte klepnutím na její titulek.

U každé zastávky v seznamu se nabízí všechny linky, které z dané zastávky odjíždějí a mají k aktuálnímu dni platný jízdní řád.
Po výběru odkazu na linku se zobrazí stránka obsahující odkazy na konkrétní PDF soubory jízdních řádů. Stránka obsahuje odkaz na linkový jízdní řád zvolené linky a odkazy na zastávkové jízdní řády příslušné zastávky pro jednotlivé směry.
Vedle odkazu na jízdní řád je umístěna ikona Objednat zasílání zastávkového jízdního řádu e-mailem, která registrovaným uživatelům umožňuje objednání zasílání změn v tomto jízdním řádu e-mailem.

1.5. Stránka pro vyhledání souhrnných jízdních řádů

Sekce v hlavním menu, obsahuje přehled souhrnných jízdních řádů s uvedením popisu úseku, linek obsažených v platném jízdním řádu a názvu provozního dne. Pro každý provozní den se nabízí jeden nebo dva odkazy ve formě data platnosti od jízdního řádu. Typicky jsou nabízeny aktuální a následující platný jízdní řád, pokud jsou k dispozici. Po výběru odkazu se zobrazí odpovídající jízdní řád.
Vedle odkazu na jízdní řád je umístěna ikona Objednat zasílání souhrnného jízdního řádu e-mailem, která registrovaným uživatelům umožňuje objednání zasílání změn v tomto jízdním řádu e-mailem.

Stránka obsahuje pouze souhrnné jízdní řády, které jsou definovány provozovatelem a obsažené jízdní řády mají pouze informativní charakter.

Souhrnné zastávkové jízdní řády jsou k dispozici v definovaném úseku pouze pro zastávky, ve kterých zastavují dvě a více linek.

1.6. Systém registrace a objednávání zasílání změn jízdních řádů

Aplikace umožňuje uživatelům, registrovaným a aktivovaným pro tuto službu, zasílat informace o změnách u zvolených jízdních řádů.

Registrace

Pokud není uživatel pro tuto službu registrován a má o ní zájem, zvolí položku hlavního menu Ostatní služby – Registrace zasílání JŘ. V zobrazeném formuláři vyplní platnou e-mailovou adresu a potvrdí ji stisknutím tlačítka REGISTROVAT. Následně je mu na vyplněnou e-mailovou adresu zaslán mail, který obsahuje odkaz pro aktivaci registrace. E-mailová adresa je pro službu aktivována teprve po stisknutí odkazu. Poté je uživateli ještě doručen e-mail s informací o aktivaci služby a odkazem na stránku s detaily (nastavením) účtu uživatele.

Objednání jízdního řádu

Uživatel si vybere jízdní řád, pro který chce zasílat informace o změnách stejným způsobem, jakým si jej vybírá ke stažení. Vedle odkazu na jízdní řád je umístěna ikona Objednat zasílání jízdního řádu e-mailem, která umožňuje objednání zasílání změn v tomto jízdním řádu.
Po stisknutí ikonky se zobrazí formulář objednávky obsahující informace o zvoleném jízdním řádu, pole pro zadání aktivovaného e-mailu pro zasílání a pole pro zapsání potvrzujícího kódu. Podmínkou pro úspěšné dokončení objednávky je vyplnění adresy, která je pro službu aktivována a správného opsání potvrzujícího kódu.
Dočasně není možné objednávat jízdní řády vlaků.
Jako potvrzení Vaší objednávky Vám přijde (nejpozději do 24 hodin) aktuálně platný objednávaný jízdní řád v navoleném formátu (viz níže).

Doručování e-mailů o změnách

Každodenně je stav objednávek uživatele a aktuální stav v archivu jízdních řádů srovnáván a na aktivovanou e-mailovou adresu jsou zasílány maily s informacemi o aktuálním stavu a budoucích změnách, které nastanou v průběhu následujících 3 kalendářních dnů.
Pokud má uživatel objednáno zasílání informací o změnách ve formě odkazů ke stažení, jsou mu zaslány změny ve všech objednaných jízdních řádech v rámci jednoho e-mailu.

Pokud má uživatel objednáno zasílání PDF souborů, je mu doručeno tolik e-mailů, na kolika objednaných jízdních řádech došlo ke změně.

Výjimkou je e-mail po první objednávce jízdního řádu, který přijde nejpozději do 24 hodin, a jehož obsahem je aktuálně platný nově objednaný jízdní řád v dříve navoleném formátu (viz výše).

Stránka s detaily účtu

Email o aktivaci služby a každý email s informací o změně jízdních řádů doručený uživateli obsahuje odkaz na stránku s detaily (nastavením) účtu uživatele.
Stránka obsahuje základní údaje o aktivaci služby a přehled objednávek.
Uživatel může na stránce provést tyto základní operace:


Objednávání lze provést pouze přímo u požadovaného jízdního řádu klepnutím na ikonu Objednat zasílání jízdního řádu e-mailem.

1.7. Adobe Reader

Jízdní řády jsou k dispozici ve formátu PDF. K prohlížení a tisku PDF souborů je nutné mít nainstalován program Adobe Reader. Aktuální verzi programu Adobe Reader je možno zdarma stáhnout z webových stránek společnosti Adobe.

prohlížeč pdf souborů