Pro tělesně postižené

H1 Chodov - Obchodní centrum Černý Most

platnost od: 16.5.2019 29.6.2019

 
Přeprava osob se sníženou schopností pohybu a orientace je prostřednictvím bezbariérových přístupů na stanice, zastávky i do vozidel zajištěna ve významné části celé sítě PID.
Bližší informace naleznete v jízdních řádech jednotlivých linek a na www.ropid.cz.