Zastávka Filmové ateliéry - Linka 105

Linkový jízdní řád platnost od 1.9.2019