Zastávka Újezd - Linka 12

Linkový jízdní řád platnost od 27.6.2020