Zastávka Teplárna Michle - Linka 213

Linkový jízdní řád platnost od 1.9.2022