Zastávka Boloňská - Linka 224

Linkový jízdní řád platnost od 1.9.2019