Zastávka Výzkumný ústav vodohospodářský - Linka 355