Zastávka Dubno,rest. - Linka 393

Linkový jízdní řád platnost od 6.1.2020