Zastávka Sluhy,Rozc.Brázdim - Linka 477

Linkový jízdní řád platnost od 1.12.2023