Zastávka Kladno,žel.zast.město - Linka 629

Linkový jízdní řád platnost od 1.4.2022