Zastávka Kladno,Nám.Svobody - Linka 629

Linkový jízdní řád platnost od 1.9.2020