Zastávka Pražského povstání - Linka 904

Linkový jízdní řád platnost od 30.9.2019