Zastávka Ústav mateřství - Linka 956

Linkový jízdní řád platnost od 1.9.2021